فایل ورد (word) مقايسه کيفيت زندگي در ميان افراد دارا و فاقد لکنت در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه کيفيت زندگي در ميان افراد دارا و فاقد لکنت در ايران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه کيفيت زندگي در ميان افراد دارا و فاقد لکنت در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه کيفيت زندگي در ميان افراد دارا و فاقد لکنت در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه کيفيت زندگي در ميان افراد دارا و فاقد لکنت در ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آسيب شناسي گفتار و زبان

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف شواهد حاکی از آن است که کیفیت زندگی در میان بزرگسالان دارای لکنت، کاهش می یابد. با وجود این که موضوع کیفیت زندگی در تعامل تنگاتنگی با مسائل فرهنگی جامعه است، تاکنون گزارشی از شرایط کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد دارای لکنت در کشور ایران منتشر نشده است. هدف از این پژوهش بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد دارای لکنت در مقایسه با افراد فاقد لکنت در جامعه ایران می باشد.روش بررسی در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 65 نفر (10 زن و 55 مرد) با میانگین سنی 24.16 سال، در گروه افراد دارای لکنت از میان کلینیک های گفتاردرمانی شهر اصفهان و 65 شهروند (10 زن و 55 مرد) با میانگین سنی 24.21 سال، در گروه افراد دارای گفتار طبیعی جای گرفتند. این افراد به وسیله پرسشنامه SF-36 و به منظور مقایسه کیفیت زندگی، مورد مطالعه قرار گرفتند. در مرحله بعد داده های حاصل از این پرسشنامه از طریق آماره های توصیفی و آزمون های آماری chi-square وt مستقل و نیز توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها میانگین و انحراف معیار نمره سلامت جسمی، سلامت ذهنی و کیفیت زندگی در افراد دارای لکنت به ترتیب (±2.4) 72.4، (±2.5) 60.5،(±2.3) 66.3 ، و در افراد فاقد لکنت به ترتیب (±1.7) 79، (±2.2) 67.5، (±1.6) 73.2 می باشد. مقایسه های آماری نشان داد که میانگین نمره سلامت جسمی، سلامت ذهنی و کیفیت زندگی در افراد دارای لکنت در مقایسه با افراد فاقد لکنت به طور معنی داری پایین تر می باشد (P>0.05).نتیجه گیری لکنت بر روی کیفیت زندگی افراد تاثیر منفی دارد. لذا می بایست در اجرای برنامه های درمانی و اندازه گیری نتایج درمان لکنت به موضوع کیفیت زندگی توجه بیشتری نشان داد.
كلید واژه: لکنت، سلامت جسمی، سلامت ذهنی، کیفیت زندگی

لینک کمکی