فایل ورد (word) بررسي تاثير ماساژ بدن نوزاد توسط مادر بر رفتارهاي دلبستگي مادران داراي نوزاد بستري در بخش مراقبت هاي نوزادان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) بررسي تاثير ماساژ بدن نوزاد توسط مادر بر رفتارهاي دلبستگي مادران داراي نوزاد بستري در بخش مراقبت هاي نوزادان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير ماساژ بدن نوزاد توسط مادر بر رفتارهاي دلبستگي مادران داراي نوزاد بستري در بخش مراقبت هاي نوزادان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير ماساژ بدن نوزاد توسط مادر بر رفتارهاي دلبستگي مادران داراي نوزاد بستري در بخش مراقبت هاي نوزادان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير ماساژ بدن نوزاد توسط مادر بر رفتارهاي دلبستگي مادران داراي نوزاد بستري در بخش مراقبت هاي نوزادان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانشور

تعداد صفحات :10

مقدمه و هدف: مقالات علمی و مشاهدات بالینی از آن حکایت می کنند که بستری شدن نوزادان در بیمارستان، باعث اختلال در ایجاد دلبستگی میان مادر و نوزاد می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ماساژ نوزاد توسط مادر بر دلبستگی مادران دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت نوزادان اجراشده است.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی، 80 مادر همراه با نوزاد بستری در بخش نوزادان بیمارستان های حضرت علی اصغر(ع) و آرش در سال 1393 برای گروه آزمون و شاهد انتخاب شدند. گروه آزمون با استفاده از نمایش فیلم آموزش ماساژ و تمرین عملی روی ماکت، ماساژ نوزاد را فراگرفتند؛ سپس، مادران، نوزادنشان را به مدت پنج روز ماساژدادند. ماساژ برای هر نوزاد در هرروز ، یک نوبت به مدت 15 دقیقه اجراشد. رفتار دلبستگی مادران نسبت به نوزادانشان، پیش از انجام ماساژ و پس از پنج روز ماساژ در هنگام شیردهی ارزیابی شد. ابزار جمع آوری داده ها مقیاس سنجش دلبستگی مادر به نوزاد بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری کای اسکوئر، آزمون دقیق فیشر و آزمون t در نرم افزار 19SPSS استفاده شد.نتایج: دو گروه آزمون و شاهد از نظر اطلاعات دموگرافیک، همسان بودند و اختلاف در میانگین دلبستگی مادران، پیش از ماساژ در دو گروه براساس آنالیزهای آماری، معنادار نبود (P>0.05). ارزیابی دلبستگی مادران در روز پنجم، نشان داد که میانگین دلبستگی مادران درگروه آزمون (65.70±4.13) با گروه شاهد (54.17±3.01)، تفاوت آماری معنادار داشته است (P<0.001).نتیجه گیری: با توجه به نقش موثر ماساژ بر رفتارهای دلبستگی، می توان این مراقبت سنتی را در تمامی بخش های نوزادان رواج داد.
كلید واژه: نوزاد، ماساژ، رفتارهای دلبستگی مادران، بخش مراقبت نوزادان

لینک کمکی