فایل ورد (word) تاثير هوشمندسازي مدارس در تعامل با نگرش به فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء فرآيند ياددهي يادگيري و خودکارآمدي تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) تاثير هوشمندسازي مدارس در تعامل با نگرش به فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء فرآيند ياددهي يادگيري و خودکارآمدي تحصيلي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير هوشمندسازي مدارس در تعامل با نگرش به فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء فرآيند ياددهي يادگيري و خودکارآمدي تحصيلي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير هوشمندسازي مدارس در تعامل با نگرش به فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء فرآيند ياددهي يادگيري و خودکارآمدي تحصيلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير هوشمندسازي مدارس در تعامل با نگرش به فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء فرآيند ياددهي يادگيري و خودکارآمدي تحصيلي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رهيافتي نو در مديريت آموزشي

تعداد صفحات :24

هدف این تحقیق، بررسی فایل ورد (word) تاثير هوشمندسازي مدارس در تعامل با نگرش به فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء فرآيند ياددهي يادگيري و خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان پایه سوم متوسطه بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری، شامل کلیه مدارس هوشمند و عادی شهر تبریز بود. و که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 12 مدرسه که 6 مدرسه عادی و 6 مدرسه هوشمند به تعداد 346 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه فرآیند یاددهی یادگیری، نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات و خودکارآمدی تحصیلی استفاده شد. که دارای روایی و پایایی قابل قبولی بودند، برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA)، و t مستقل و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد: که بین فرآیندهای یاددهی و خودکارآمدی تحصیلی مدارس هوشمند و عادی تفاوت وجود دارد. هم چنین بین اثر تعامل مدرسه و نوع نگرش به فناوری بر خودکارآمدی تحصیلی تفاوت وجود دارد. اما بین فرآیند یادگیری در مدارس و اثر تعامل مدرسه و نوع نگرش به فناوری فرآیند یاددهی یادگیری در مدارس هوشمند و عادی تفاوت معنی داری از نظر آماری وجود ندارد.
كلید واژه: هوشمند سازی مدارس، نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرآیند یاددهی یادگیری، خودکارآمدی تحصیلی

لینک کمکی