فایل ورد (word) نقش فرهنگ سازماني در تعالي اخلاق حرفه اي در سازمان ها (مطالعه موردي سازمان هاي پژوهشي استان قم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نقش فرهنگ سازماني در تعالي اخلاق حرفه اي در سازمان ها (مطالعه موردي سازمان هاي پژوهشي استان قم) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش فرهنگ سازماني در تعالي اخلاق حرفه اي در سازمان ها (مطالعه موردي سازمان هاي پژوهشي استان قم)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش فرهنگ سازماني در تعالي اخلاق حرفه اي در سازمان ها (مطالعه موردي سازمان هاي پژوهشي استان قم)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش فرهنگ سازماني در تعالي اخلاق حرفه اي در سازمان ها (مطالعه موردي سازمان هاي پژوهشي استان قم) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت فرهنگي

تعداد صفحات :21

مقدمه و هدف پژوهش: هدف نوشتار حاضر شناسایی نقش فرهنگ سازمانی در اثربخشی اخلاق حرفه ای در سازمان هاست.روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری از بین هشت مرکز پژوهشی دینی استان قم و از پژوهشگران و اعضاء هیات علمی آنها به تعداد 200 نفر انتخاب شده است. روایی ابزار تحقیق (پرسشنامه) از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 90% محاسبه گردید.یافته ها: 60 درصد، فرهنگ سازمانی را متوسط به بالا و 56 درصد، اخلاق حرفه ای را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده اند. بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اخلاق حرفه ای همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشته است. بین پایگاه اجتماعی و کیفیت اخلاق حرفه ای همبستگی معنی داری وجود ندارد. طبق نتایج رگرسیون، متغیر «فرهنگ سازمانی» به میزان 47% بر کیفیت اخلاق حرفه ای تاثیر داشته است.نتیجه گیری: فرهنگ سازمانی مبتنی بر خدا ناظری و توکل به خداوند، منجر به تقویت روحیه مقاومت شده، علقه به کار و سازمان را تقویت نموده، روحیه تیمی تقویت شده و در نهایت منجر به پذیرش ارزش ها و هنجارها از سوی افراد شده و کیفیت اخلاق حرفه ای افزایش می یابد.
كلید واژه: فرهنگ، فرهنگ سازمانی، اخلاق حرفه ای، سازمان

لینک کمکی