فایل ورد (word) ويژگي هاي يک منتور ايده ال از ديدگاه اساتيد باليني دانشگاه علوم پزشکي شيراز، 1393

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ويژگي هاي يک منتور ايده ال از ديدگاه اساتيد باليني دانشگاه علوم پزشکي شيراز، 1393 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ويژگي هاي يک منتور ايده ال از ديدگاه اساتيد باليني دانشگاه علوم پزشکي شيراز، 1393  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ويژگي هاي يک منتور ايده ال از ديدگاه اساتيد باليني دانشگاه علوم پزشکي شيراز، 1393،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ويژگي هاي يک منتور ايده ال از ديدگاه اساتيد باليني دانشگاه علوم پزشکي شيراز، 1393 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS)

تعداد صفحات :8

مقدمه: امروزه منتورینگ به عنوان مهم ترین جنبه تجربه آموزشی محسوب می شود و یک فرایند مهم مادام العمر برای ارتقای حرفه ای و حمایت روانی است. منتورها فاکتورهای مهمی در توسعه و ارتقای شغلی و کسب موقعیت های مختلف برای دانشجویان پزشکی هستند. نیاز واقعی و جدی به برنامه های منتورینگ کارآمد و فعال در دانشکده های پزشکی برای ارتقای موفقیت های شغلی دانشجو احساس می شود، بنابراین بر آن شدیم تا نظر اساتید بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را در مورد ویژگی های یک منتور ایده ال جویا شویم.مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعه توصیفی- مقطعی می باشد. 114 نفر از اعضای بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به صورت تصادفی و با روش نمونه گیری ساده وارد مطالعه شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین تایید شد. اعتبار پرسشنامه نیز پس از انجام مطالعه مقدماتی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0.8 تایید گردید. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 از آزمون های توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و استنباطی (ضریب همبستگی برای ارتباط بین متغیرها) استفاده شد.نتایج: از میان ویژگی های مختلف، ویژگی برانگیزاننده بودن (ایجاد علاقه برای یادگیری عمیق)، مهم ترین ویژگی یک منتور ایده ال با نمره میانگین (4.67) از دید اساتید بالینی می باشد.نتیجه گیری: منتور نقش مهمی در حرفه ای گرایی دانشجویان دارد. با برگزاری کارگاه های آموزشی کوتاه مدت برای اساتید و آموزش مواردی مانند اصول آموزش بزرگسالان، اهداف آموزشی، ارزشیابی، بازخورد و غیره، می توان در توانمندتر کردن اساتید برای ایفای نقش منتور گام برداشت.
كلید واژه: منتورشیپ، منتور، تدریس، منتورینگ، استاد

لینک کمکی