فایل ورد (word) پيش بيني آمادگي به اعتياد بر اساس سبک هاي هويت، فرزندپروري و راهبردهاي مقابله اي در دانش آموزان دوره متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) پيش بيني آمادگي به اعتياد بر اساس سبک هاي هويت، فرزندپروري و راهبردهاي مقابله اي در دانش آموزان دوره متوسطه دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) پيش بيني آمادگي به اعتياد بر اساس سبک هاي هويت، فرزندپروري و راهبردهاي مقابله اي در دانش آموزان دوره متوسطه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) پيش بيني آمادگي به اعتياد بر اساس سبک هاي هويت، فرزندپروري و راهبردهاي مقابله اي در دانش آموزان دوره متوسطه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) پيش بيني آمادگي به اعتياد بر اساس سبک هاي هويت، فرزندپروري و راهبردهاي مقابله اي در دانش آموزان دوره متوسطه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب انتظامي

تعداد صفحات :16

مقدمه: هدف پژوهش حاضر پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سبک های هویت، سبک های فرزندپروری و راهبردهای مقابله ای در دانش آموزان دوره متوسطه بود.مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان پسر شهر تبریز بود که تعداد 160 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های سبک های هویت، اقتدار والدین، شیوه های مقابله ای و آمادگی به اعتیاد پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (به روش همزمان) استفاده شد.یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که آمادگی به اعتیاد با سبک هویت سردرگم- اجتنابی (r=0.48، P<0.01)، فرزندپروری سهل گیرانه (r=0.36، P<0.01) و راهبرد هیجان مدار (r=0.29، P<0.05) رابطه مثبت معنی دار و با سبک هویت اطلاعاتی (r=-0.29، P<0.05)، تعهد (r=-0.28، P<0.05) و راهبرد مساله مدار (r=-0.33، P<0.01) رابطه منفی معنی دار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که سبک های هویت، سبک های فرزندپروری و راهبردهای مقابله ای می توانند به صورت ترکیبی 36 درصد از واریانس آمادگی به اعتیاد را پیش بینی کنند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که سبک های هویت، سبک های فرزندپروری و راهبردهای مقابله ای نقش مهمی در پیش بینی آمادگی به اعتیاد دارند؛ بنابراین می توان انتظار داشت که با آموزش این مهارت ها به نوجوانان و والدین آن ها از این معضل خانمان سوز جلوگیری کرد.
كلید واژه: سبک های هویت، سبک های فرزندپروری، راهبردهای مقابله ای، آمادگی به اعتیاد

لینک کمکی