فایل ورد (word) تعيين روايي و پايايي ابزار ارزيابي کاربردپذيري يک نرم افزار تحت وب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تعيين روايي و پايايي ابزار ارزيابي کاربردپذيري يک نرم افزار تحت وب دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تعيين روايي و پايايي ابزار ارزيابي کاربردپذيري يک نرم افزار تحت وب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تعيين روايي و پايايي ابزار ارزيابي کاربردپذيري يک نرم افزار تحت وب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تعيين روايي و پايايي ابزار ارزيابي کاربردپذيري يک نرم افزار تحت وب :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارگونومي

تعداد صفحات :17

مقدمه: شاخص کاربردپذیری، عملکرد یک محصول را در زمینه رضایت کاربر و افزایش بهره وری مورد ارزیابی قرار می دهد. اصول کاربردپذیری عبارتند از؛ اثربخشی، کارآیی، ایمنی، امکانات، آموزش پذیری، یادآوردپذیری. هدف اصلی این مطالعه طراحی ابزاری جهت برآورد میزان کاربردپذیری نرم افزارهای تحت وب در زمینه اتوماسیون فرایندهای پژوهشی تعیین شده است.مواد و روش کار: پس از استخراج پرسشنامه اولیه از منابع استاندارد ارزیابی کاربردپذیری، جهت بررسی شاخص های روایی، سازگاری درونی و تکرارپذیری، به ترتیب از تکنیک های تعیین روایی محتوایی، ضریب آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی استفاده شده است. اهم مراحل انجام کار عبارتند از: تعیین دامنه و ابعاد محتوایی پرسش ها، تهیه پیش نویس پرسشنامه، تعیین اعضای پانل تخصصی، روش انجام، نحوه ثبت و تحلیل داده های پرسشنامه، تعیین معیارهای پذیرش پرسش ها، تعیین شاخص روایی محتوایی، پایایی پرسشنامه، تکرارپذیری پرسشنامه.یافته ها: ابزار نهایی بصورت پرسشنامه ای 50 سوالی طراحی شد. همچنین شاخص روایی محتوایی CVI در نهایت برای پرسشنامه مقدار 0.763 بدست آمد. نتایج آنالیز پاسخ های پرسشنامه نهایی نشان داد که پایین ترین ضریب پایایی مربوط به بخش مدیریت خطاها با مقدار آلفای کرونباخ برابر 0.742 می باشد. در نهایت نیز میزان شاخص تکرارپذیری پرسشنامه نهایی، با استفاده از روش بازآزمایی، مقدار (P<0.001) 0.993 بدست آمد.نتیجه گیری: پس از طراحی پرسشنامه نهایی با شرایط احراز روایی، پایایی و تکرارپذیری مناسب، می توان با اطمینان بالا گفت که این ابزار در صورت اعمال بر روی نرم افزارهای مربوطه، نتایج مناسبی را در جهت ارتقای کیفیت و کارایی نرم افزار و محیط کاربری آن، به دنبال خواهد داشت.
كلید واژه: کاربردپذیری، سیستم های پژوهشی تحت وب، پرسشنامه ارزیابی، روایی، پایایی، تکرارپذیری

لینک کمکی