فایل ورد (word) اثر 6 هفته تمرين مقاومتي بر ترکيب بدن، لپتين سرم و قدرت عضلاني در مردان غير ورزشکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) اثر 6 هفته تمرين مقاومتي بر ترکيب بدن، لپتين سرم و قدرت عضلاني در مردان غير ورزشکار دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر 6 هفته تمرين مقاومتي بر ترکيب بدن، لپتين سرم و قدرت عضلاني در مردان غير ورزشکار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر 6 هفته تمرين مقاومتي بر ترکيب بدن، لپتين سرم و قدرت عضلاني در مردان غير ورزشکار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر 6 هفته تمرين مقاومتي بر ترکيب بدن، لپتين سرم و قدرت عضلاني در مردان غير ورزشکار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :8

اهداف: لپتین پلی پپتیدی است که با تغییرات وزن بدن و مصرف انرژی مرتبط است و تحت تاثیر تمرینات ورزشی قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 6 هفته تمرینات مقاومتی بر ترکیب بدن، لپتین سرم و قدرت عضلانی در مردان غیرورزشکار بود.مواد و روش ها: در این کارآزمایی نیمه تجربی، 22 مرد غیرورزشکار ساکن در خوابگاه دانشگاه زنجان که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل بودند با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه تمرین (12 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. افراد گروه تمرین به مدت 6 هفته و هر هفته 3 جلسه، برنامه تمرینات مقاومتی را براساس پروتکل کرامر و راتانس اجرا نمودند. در حالت پایه و پس آزمون، قدرت عضلانی، ترکیب بدن و لپتین سرم آزمودنی ها مورد سنجش قرار گرفت. برای اندازه گیری لپتین از روش الایزا استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS 16 و با آزمون های T وابسته و T مستقل انجام گرفت.یافته ها: پس از 6 هفته تمرین قدرتی، تغییرات میزان لپتین سرمی و ترکیب بدن (درصد چربی و توده بدون چربی) بین دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود (p>0.05). ولی در گروه تمرین، قدرت بالاتنه و پایین تنه نسبت به پیش آزمون و قدرت پایین تنه در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری یافت (p<0.05).نتیجه گیری: به نظر می رسد عدم تغییر میزان لپیتن سرمی پس از یک دوره تمرینات مقاومتی به خاطر عدم تغییر در درصد چربی بدن و کافی نبودن تمرین است، اما این تمرینات باعث افزایش قدرت عضلانی می شود.
كلید واژه: تمرین مقاومتی، ترکیب بدن، لپتین سرم، قدرت عضلانی، مردان غیرورزشکار

لینک کمکی