فایل ورد (word) ارزيابي عملکرد ايمني با استفاده از شاخص هاي فعال در يک صنعت منتخب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) ارزيابي عملکرد ايمني با استفاده از شاخص هاي فعال در يک صنعت منتخب دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي عملکرد ايمني با استفاده از شاخص هاي فعال در يک صنعت منتخب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي عملکرد ايمني با استفاده از شاخص هاي فعال در يک صنعت منتخب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي عملکرد ايمني با استفاده از شاخص هاي فعال در يک صنعت منتخب :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي بهداشت حرفه اي

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: کیفیت و اثربخشی سیستم های ایمنی، عامل حیاتی و مهم در تحقق اهداف آنها است. در مطالعه حاضر با بهره گیری از ساختار مدل های مختلف و روزآمد در حوزه ایمنی، روشی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی با استفاده از شاخص های فعال (آینده نگر) پیشنهاد و در یک صنعت منتخب مورد آزمون قرار گرفت.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی می باشد. شاخص های مورد مطالعه از نوع فعال و شامل نرخ رفتارهای ناایمن، جو ایمنی، استعداد حادثه پذیری و نرخ وقوع شبه حوادث می باشند. تعداد 1473 پرسشنامه جو ایمنی و 543 مورد استعداد حادثه پذیری تکمیل شد.نتایج: حداقل و حداکثر نمره جو ایمنی به ترتیب 56.88 و 58.2، حداقل نمره استعداد حادثه پذیری 98.2 و حداکثر 140.7 بدست آمد. بیشترین تعداد شبه حوادث 408 و کمترین 196 بود. بیشترین نرخ رفتارهای ناایمن 43.8 درصد و کمترین 27.2 درصد محاسبه شد. در حیطه های نه گانه جو ایمنی نیز حیطه هشتم (درک پرسنل از ریسک) با نمره 4.07 کمترین نمره و حیطه چهارم (قوانین و مقررات ایمنی) با نمره 8.05 بیشترین نمره را داشتند. بر اساس نظرات خبرگان شاخص نرخ رفتارهای ناایمن بیشترین اهمیت و شاخص نرخ بروز شبه حوادث کمترین اهمیت را در ارزیابی عملکرد ایمنی دارد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که رویکرد استفاده از شاخص های عملکردی فعال (آینده نگر) می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت ارزیابی عملکرد ایمنی سازمان ها موثر واقع شود.
كلید واژه: ایمنی، شاخص های فعال، ارزیابی عملکرد

لینک کمکی