فایل ورد (word) مطالعه تطبيقي نقوش آبگينه دوران سلجوقي ايران با فاطميان مصر در سده هاي 5 و 6 هجري قمري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مطالعه تطبيقي نقوش آبگينه دوران سلجوقي ايران با فاطميان مصر در سده هاي 5 و 6 هجري قمري دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مطالعه تطبيقي نقوش آبگينه دوران سلجوقي ايران با فاطميان مصر در سده هاي 5 و 6 هجري قمري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مطالعه تطبيقي نقوش آبگينه دوران سلجوقي ايران با فاطميان مصر در سده هاي 5 و 6 هجري قمري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مطالعه تطبيقي نقوش آبگينه دوران سلجوقي ايران با فاطميان مصر در سده هاي 5 و 6 هجري قمري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات تطبيقي هنر

تعداد صفحات :21

آبگینه سازی ازجمله هنرهای مهم و روبه رشد در دوران اسلامی بوده است. این هنر در دوران سلجوقیان ایران و همزمان با آن در دوران فاطمیان مصر، تجلیگاه چنان ابتکارات بی بدیلی است که عصر شکوهمند تاریخ شیشه گری اسلامی در هر دو سرزمین محسوب می گردد. علاوه بر همزمانی این دو دوران، وجود روابط اقتصادی و فرهنگی بین دو ملت فرض وجود تاثیر و تاثرات را در هنر آبگینه سازی هرچه بیشتر به ذهن متبادر می کند. ازاینرو چنین سوالی مطرح میگردد که به چه میزان تشابهات میان آثار شیشه ای این دو سرزمین وجود دارد و کدامین مولفه ها می توانند راهگشای تفکیک و شناسایی آثار این دو سرزمین باشند. آیا نقوش روی آبگینه ها میتواند به عنوان یکی از گزینه ها موردتوجه و استناد باشد و وجوه تفاوت و شباهت در نقوش آثار آبگینه فاطمیان و سلجوقیان کدام است.ازاینرو هدف پژوهش حاضر، شناسایی وجوه اشتراک و افتراق نقوش آثار شیشه ای در دوران سلجوقیان و فاطمیان به منظور دستیابی به مولفه هایی در شناخت و تفکیک آبگینه ایران و مصر است. به همین منظور، نمونه هایی از آثار شیشه ای متعلق به این دو سرزمین در زمان حکمرانی سلجوقیان و فاطمیان طی سده های 5 و 6 هجری قمری، انتخاب و بررسی شد. این تحقیق، به روش تطبیقی- تاریخی با استناد به منابع کتابخانه ای همراه با رویکردی تحلیلی- توصیفی انجام شده است.درنهایت، نتیجه بررسی های انجام شده نشان داد که تا قبل از این دوران، کمتر از نقوش روی آثار شیشه ای استفاده می شد. وجه مشترک حضور روح اسلامی بر هنر این سرزمین ها سبب پیدایی نقوشی نوشتاری چون دعا برای صاحبظرف، نام هنرمند و سفارش دهنده روی آثار شیشه ای گردیده است. همچنین، تشابهات فرم و نقشمایه های تزئینات نمایانگر تاثیرات متقابل بین صنعت شیشه در دو سرزمین است. باوجود همه وجوه اشتراک، در مواردی تمایزات محسوسی وجود دارد که درنتیجه ویژگی های متفاوت سرزمین ها به وجود آمده است.
كلید واژه: شیشه گری اسلامی، سلجوقیان، فاطمیان، آبگینه، نقوش

لینک کمکی