فایل ورد (word) شناسايي عوامل تاثيرگذار بر پذيرش خدمات دولت الکترونيک از ديدگاه شهروندان مورد پژوهي: دفاتر پيشخوان دولت در شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) شناسايي عوامل تاثيرگذار بر پذيرش خدمات دولت الکترونيک از ديدگاه شهروندان مورد پژوهي: دفاتر پيشخوان دولت در شهر تهران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شناسايي عوامل تاثيرگذار بر پذيرش خدمات دولت الکترونيک از ديدگاه شهروندان مورد پژوهي: دفاتر پيشخوان دولت در شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شناسايي عوامل تاثيرگذار بر پذيرش خدمات دولت الکترونيک از ديدگاه شهروندان مورد پژوهي: دفاتر پيشخوان دولت در شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شناسايي عوامل تاثيرگذار بر پذيرش خدمات دولت الکترونيک از ديدگاه شهروندان مورد پژوهي: دفاتر پيشخوان دولت در شهر تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت بازاريابي

تعداد صفحات :24

در این تحقیق به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان در دفاتر پیشخوان دولت در شهر تهران پرداخته شده است. مدل مورد مطالعه در این تحقیق الگوی روابط بین متغیرهای مستقل (ادراک از سودمندی، ادراک در راحتی استفاده، ادراک از کیفیت خدمات، خودکارآمدی رایانه ای و دسترسی) متغیرهای واسط (نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده) و متغیر وابسته (قصد و نیت استفاده) را مورد آزمون قرار می دهد. جامعه آماری شامل شهروندان مراجعه کننده به دفاتر الکترونیک پیشخوان دولت در شهر تهران (زمستان 1392) می باشند که تعداد 352 نفر از آنان بصورت تصادفی با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و در تحقیق مشارکت داشته اند. نتایج نشان دادند کلیت مدل ارائه شده قابل تایید است. کنترل رفتاری ادراکی، نگرش و هنجارهای ذهنی نسبت به خدمات دولت الکترونیک بر قصد استفاده ازآن تاثیر مثبت دارد. همچنین خود کارآمدی رایانه ای رابطه معنی داری با کنترل رفتاری درک شده نشان می دهد. پیشنهاد اصلی منتج از این پژوهش به سیاستگزاران دولت الکترونیک (با توجه به معناداری خود کارآمدی رایانه ای شهروندان تهرانی) فراهم نمودن امکان استفاده از سامانه فراگیر دولت الکترونیک (One stop portal) با دسترسی مستقیم شهروندان به این خدمات از طریق گسترش اینترنت پرسرعت است. برای بهبود شیوه خدمت رسانی در دفاتر خدمات پیشخوان دولت نیز پیشنهادهایی ارائه شده است.
كلید واژه: رفتار پذیرش، ادراک از سودمندی، ادراک در راحتی استفاده، ادراک از کیفیت خدمات، خودکارآمدی رایانه ای، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، قصد و نیت استفاده از خدمات، دولت الکترونیک، دفاتر پیشخوان دولت

لینک کمکی