فایل ورد (word) تحليل پايداري سيستم نگهداري تونل بلند سد سردشت با روش همگرايي - همجواري و معيار شکست هوک - براون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تحليل پايداري سيستم نگهداري تونل بلند سد سردشت با روش همگرايي - همجواري و معيار شکست هوک - براون دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تحليل پايداري سيستم نگهداري تونل بلند سد سردشت با روش همگرايي - همجواري و معيار شکست هوک - براون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تحليل پايداري سيستم نگهداري تونل بلند سد سردشت با روش همگرايي - همجواري و معيار شکست هوک - براون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تحليل پايداري سيستم نگهداري تونل بلند سد سردشت با روش همگرايي - همجواري و معيار شکست هوک - براون :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زمين شناسي مهندسي

تعداد صفحات :13

تحلیل پایداری سیستم نگهداری تونل ها یکی از موضوعات مهم در طراحی عملیات حفر تونل ها می باشد. با استفاده از روش همگرایی- همجواری، مقدار بار اعمال شده به سیستم نگهداری نصب شده در پشت سینه کار تونل تخمین زده می شود. از طرفی با کنترل میزان همگرایی توده سنگ های درزه دار که باعث کاهش مقاومت توده سنگ می شود می توان رفتار این گونه سنگ ها را بررسی کرد. Carranza-Torres and Fairhurst با استفاده از جدیدترین رابطه Hoek - Brown که برای شکست توده سنگ ارائه شده روش تجربی برای تعیین رابطه بین پارامترهای معرف مقاومت توده سنگ و عکس العمل مکانیکی فضاهای زیرزمینی استوانه ای شکل ارائه کرده اند. در این مقاله با استفاده از روش Carranza-Torres and Fairhurst منحنی واکنش زمین برای تونل بلند سد سردشت برآورد گردید. با توجه به نتایج حاصل از روش تجربی و نرم افزار عددی تفاضل محدود FLAC 3D، مشخص شد که روش Carranza-Torres and Fairhurst و معیار شکست Hoek - Brown برای تونل بلند سد سردشت کاربردی بوده و محاسبه ضریب اطمینان برابر با 3.14 نشان دهنده پایداری پوشش سگمنتی تونل بلند سد سردشت در برابر بارهای اعمال شده است.
كلید واژه: تونل بلند، روش همگرایی همجواری، معیار Hock Brown، روش Carranza Torres and Fairhurst

لینک کمکی