فایل ورد (word) روان سنجي نسخه فارسي مقياس کوتاه خودکارآمدي شيردهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) روان سنجي نسخه فارسي مقياس کوتاه خودکارآمدي شيردهي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) روان سنجي نسخه فارسي مقياس کوتاه خودکارآمدي شيردهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) روان سنجي نسخه فارسي مقياس کوتاه خودکارآمدي شيردهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) روان سنجي نسخه فارسي مقياس کوتاه خودکارآمدي شيردهي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پايش

تعداد صفحات :9

خودکارآمدی تغذیه با شیرمادر، یکی از مهم ترین متغیرهای مهم و قابل تغییر در تغذیه با شیر مادر است. با توجه به اینکه اطلاعات معتبر از ابزراهای معتبر به دست می آید، مطالعه حاضر با هدف روان سنجی نسخه کوتاه مقیاس خودکارآمدی شیردهی طراحی شد تا با استفاده از این پرسشنامه به عنوان یک ابزار غربالگری جهت شناسایی مادران نیازمند به مداخلات حمایتی استفاده شود. در یک مطالعه توصیفی کاربردی 220 زن باردار کم خطر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دولتی و خصوصی شهر اهواز در سال 1393 وارد مطالعه شدند. پس از کسب اجازه از نویسنده اصلی، ابتدا ابزار ترجمه شده و سپس روایی و پایایی آن بررسی شد. نتایج نشان داد پرسشنامه از نظر محتوایی و صوری از اعتبار علمی برخوردار است. تحلیل عاملی اكتشافی نیز بیان گر روایی ساختاری پرسشنامه با یك عامل بود. ضمن این كه در بررسی روایی افتراقی نشان داده شد كه پرسشنامه مورد نظر از همبستگی معناداری با مقیاس خودكارآمدی عمومی و استرس ادراك شده برخوردار است. در بررسی پایایی میزان آلفای كرونباخ نیز مطلوب ارزیابی شد (91 درصد). وفق یافته ها مقیاس كوتاه 13 گویه ای خودكارآمدی شیردهی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بود.
كلید واژه: خودکارآمدی شیردهی، ترجمه، روان سنجی

لینک کمکی