فایل ورد (word) بررسي اثر ضدباکتريايي عصاره جلبک هاي پادينا (.Padina sp) و سارگاسوم (.Sargassum sp) جمع آوري شده از سواحل بندر بوشهر بر باکتري هاي ويبريو کلرا و اشيريشيا کلي جدا شده از آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثر ضدباکتريايي عصاره جلبک هاي پادينا (.Padina sp) و سارگاسوم (.Sargassum sp) جمع آوري شده از سواحل بندر بوشهر بر باکتري هاي ويبريو کلرا و اشيريشيا کلي جدا شده از آب دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثر ضدباکتريايي عصاره جلبک هاي پادينا (.Padina sp) و سارگاسوم (.Sargassum sp) جمع آوري شده از سواحل بندر بوشهر بر باکتري هاي ويبريو کلرا و اشيريشيا کلي جدا شده از آب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثر ضدباکتريايي عصاره جلبک هاي پادينا (.Padina sp) و سارگاسوم (.Sargassum sp) جمع آوري شده از سواحل بندر بوشهر بر باکتري هاي ويبريو کلرا و اشيريشيا کلي جدا شده از آب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثر ضدباکتريايي عصاره جلبک هاي پادينا (.Padina sp) و سارگاسوم (.Sargassum sp) جمع آوري شده از سواحل بندر بوشهر بر باکتري هاي ويبريو کلرا و اشيريشيا کلي جدا شده از آب :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ميكروب شناسي مواد غذايي

تعداد صفحات :8

به منظور بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره جلبک های پادینا و سارگاسوم جمع آوری شده از سواحل بندر بوشهر بر باکتری های ویبریو کلرا و اشیریشیا کلی، پس از شست و شو در آب مقطر، جلبک ها خشک شده و به منظور به دست آوردن عصاره متانولی، عصاره گیری به روش غوطه وری در متانول 96 درصد انجام شد. رقت های متوالی عصاره های جلبکی به صورت خالص (100 درصد)، 25 درصد، 12.5 درصد تا 0.195 درصد با حلال های متانول و دی متیل سولفوکساید به منظور بررسی تاثیر حلال در توان جلبک ها تهیه گردید. غلظت باکتری ها برای تلقیح در لوله ها بر اساس کدورت مک فارلند تهیه و جهت تعیین حداقل غلظت بازدارنده و سپس حداقل غلظت باکتری کشی عصاره های جلبکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد، هر دو جلبک پادینا و سارگاسوم بر روی باکتری های ویبریو کلرا و اشیرشیا کلی اثر دارند، گرچه نتایج به دست آمده از نظر آماری معنی دار نبود (P>0.05). با این حال اثر جلبک پادینا بر روی هر دو باکتری بیشتر بوده است. همچنین بررسی رابطه بین میزان غلظت عصاره های جلبکی با حداقل غلظت بازدارنده و حداقل غلظت باکتری کشی به روش رگرسیون خطی نشان داد بین این دو متغیر رابطه معنی داری برقرار است (P0.05).
كلید واژه: سارگاسوم، پادینا، حداقل غلظت ممانعت از رشد، حداقل غلظت باکتری کشی

لینک کمکی