فایل ورد (word) رابطه هويت تحصيلي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي با اهمالكاري تحصيلي در ميان دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه هويت تحصيلي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي با اهمالكاري تحصيلي در ميان دانش آموزان دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه هويت تحصيلي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي با اهمالكاري تحصيلي در ميان دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه هويت تحصيلي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي با اهمالكاري تحصيلي در ميان دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه هويت تحصيلي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي با اهمالكاري تحصيلي در ميان دانش آموزان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانشناسي

تعداد صفحات :22

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه منزلت های هویت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با اهمال كاری تحصیلی است. به این منظور 311 نفر از دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های منطقه كهریزك تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه های هویت تحصیلی واز و ایزاكسون (2008)، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پنتریچ و دیگروت (1990) و اهمال كاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984) را تكمیل نمودند. روایی ابزارها به وسیله متخصصان، مورد تایید قرار گرفت و اعتبار آنها با استفاده از آلفای كرونباخ محاسبه گردید. یافته های به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره بیانگر رابطه مثبت و معنادار میان هویت تحصیلی دیررس و هویت تحصیلی سردرگم با اهمال كاری تحصیلی و رابطه منفی و معنادار میان هویت تحصیلی موفق، هویت تحصیلی زودرس و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با اهمال كاری تحصیلی بود. نتایج همین طور نشان می دهد كه مولفه های هویت تحصیلی موفق، همیاری در یادگیری، خودنظم دهی فراشناختی و هویت تحصیلی دیررس بیشترین سهم در تبیین اهمال كاری تحصیلی دارند. بنابراین، منزلت های هویت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی می تواند در كاهش اهمال كاری تحصیلی دانش آموزان اثرگذار باشد.
كلید واژه: هویت تحصیلی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، اهمال كاری تحصیلی

لینک کمکی