فایل ورد (word) تاثير هشت هفته تمرينات مقاومتي بر تعادل ايستا و پويا و قدرت عضلات پا در زنان ديابتي داراي نوروپاتي محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير هشت هفته تمرينات مقاومتي بر تعادل ايستا و پويا و قدرت عضلات پا در زنان ديابتي داراي نوروپاتي محيطي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير هشت هفته تمرينات مقاومتي بر تعادل ايستا و پويا و قدرت عضلات پا در زنان ديابتي داراي نوروپاتي محيطي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير هشت هفته تمرينات مقاومتي بر تعادل ايستا و پويا و قدرت عضلات پا در زنان ديابتي داراي نوروپاتي محيطي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير هشت هفته تمرينات مقاومتي بر تعادل ايستا و پويا و قدرت عضلات پا در زنان ديابتي داراي نوروپاتي محيطي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :14

مقدمه: نوروپاتی محیطی دیابتی به علت درگیری اعصاب محیطی باعث كاهش قدرت عضلانی و كاهش تعادل در اندام تحتانی می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر تعادل و قدرت عضلانی اندام تحتانی در زنان دیابتی دارای نوروپاتی محیطی می باشد.روش بررسی: جامعه آماری این مطالعه تجربی را 700 بیمار دیابتی مراجعه كننده به كلینیك دیابت ایران شهر مشهد تشكیل دادند. از بین آنها 20 بیمار دیابتی زن مبتلا به نوروپاتی انتخاب شدند و به صورت غیرتصادفی و با اختیار خود در دو گروه تجربی (10 نفر) و كنترل (10 نفر) قرار گرفتند. تعادل ایستا و پویا به وسیله دستگاه تعادلی بایودكس و قدرت عضلات چهارسر و دوقلو به وسیله دستگاه داینامومتر قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد. برنامه ورزشی مقاومتی به صورت سه جلسه در هفته، هر جلسه یك ساعت و به مدت دو ماه و با شدت 1RM%50-30 (جلسات اول 10 تكرار و سپس افزایش تا 15 تكرار) انجام شد. گروه كنترل بدون فعالیت ورزشی بودند. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون t مستقل و وابسته در سطح معنی داری (p0.05) انجام شد.نتایج: نتیجه تست تعادل ایستا و پویا و در قدرت عضلات چهار سر و دوقلو در گروه تجربی نسبت به گروه كنترل افزایش معنی داری را نشان داد. در حالی كه تنها قدرت عضلات دوقلو در گروه كنترل تغییر معنی داری را نشان داد (p0.05) در دیگر متغیرها تفاوت معنی دار مشاهده نشد (p>0.05).نتیجه گیری: انجام هشت هفته برنامه ورزشی مقاومتی در زنان دیابتی دارای نوروپاتی محیطی باعث افزایش قدرت عضلانی و تعادل می شود.
كلید واژه: دیابت، نوروپاتی محیطی، تمرینات مقاومتی، تعادل، قدرت عضلانی

لینک کمکی