فایل ورد (word) معناشناسي محور در مسجد و كليسا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) معناشناسي محور در مسجد و كليسا دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) معناشناسي محور در مسجد و كليسا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) معناشناسي محور در مسجد و كليسا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) معناشناسي محور در مسجد و كليسا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات شهر ايراني اسلامي

تعداد صفحات :13

محور، عاملی اساسی در سازمان دهی كالبدی معابد است كه با توجه به نحوه تفكر هر مكتب، نقشی نمادین در فضاهای عبادی داشته است. محور، در فضای نیایش گاه ها عامل جهت مندی است كه می تواند القاكننده معانی و كیفیت فضایی تعریف شده ای در عبادتگاه باشد. این مقاله در پی آشكار ساختن عوامل و معانی موثر بر محوربندی معابد اسلامی و مسیحی است. ضرورت مطالعه و بررسی محور در اهمیت نقش پنهانی و موثرش در جهت گیری معنوی و كالبدی فضای عبادت گاهی است. روش تحقیق به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و استدلال منطقی با رویكرد تطبیقی می باشد. در ابتدا مبانی و تفاوت های فكری مرتبط با محورگرایی در مسجد و كلیسا مطرح می شود و در نهایت با بررسی تطبیقی مساجد و كلیساها به تحلیل معنایی نقش محور پرداخته می شود. بررسی مبانی اولیه محور، دلیل و نحوه شكل گیری فضاهای عبادی را آشكار می كند و منجر به نگاهی آگاهانه نسبت به طراحی مسجد و كلیسا می گردد. بر این اساس، محورافقی در نیایشگاه های مسیحی دارای جایگاهی استوار بوده و حامل نقش های تاریخی، رمزی، عملكردی و ... است. محور در كلیسا موجب مادی گرایی و ارتباط كلیسا با عوامل و نمادهای این جهانی می گردد. محور در كلیسا موجب مادی گرایی و ارتباط كلیسا با عوامل و نمادهای این جهانی می گردد. محور در مساجد، بنا به الزام عملكردی و كاركردی شكل گرفته اند. آنچه می توان در مساجد مشاهده كرد، فضایی خلاگونه و به دور كشش غالب در جهتی خاص است. محوربندی در مسجد منجر به سكوت ذهن و تعریف واحدی فضایی می گردد؛ به گونه ای كه مسجد تجلی گاه نیایش گاهی یكدست و همگانی، منطبق بر فردیت افراد به سوی معبود واحد شناخته می شود. در نهایت، وجه مشترك در محورگرایی كلیسا و مسجد محور عمودی است. آنچه فرجام معنای حقیقی در مسجد و كلیسا را رقم می زند، محور عروج است كه مسیر رستگاری را تعریف می نماید.
كلید واژه: محور، محورگرایی، مسجد، كلیسا

لینک کمکی