فایل ورد (word) بوم محوري در طراحي فضاهاي شهري فراغي در ايران (بررسي تطبيقي ابعاد و مولفه هاي سرزندگي در خيابان هاي قيام و دهم فروردين شهر يزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بوم محوري در طراحي فضاهاي شهري فراغي در ايران (بررسي تطبيقي ابعاد و مولفه هاي سرزندگي در خيابان هاي قيام و دهم فروردين شهر يزد) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بوم محوري در طراحي فضاهاي شهري فراغي در ايران (بررسي تطبيقي ابعاد و مولفه هاي سرزندگي در خيابان هاي قيام و دهم فروردين شهر يزد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بوم محوري در طراحي فضاهاي شهري فراغي در ايران (بررسي تطبيقي ابعاد و مولفه هاي سرزندگي در خيابان هاي قيام و دهم فروردين شهر يزد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بوم محوري در طراحي فضاهاي شهري فراغي در ايران (بررسي تطبيقي ابعاد و مولفه هاي سرزندگي در خيابان هاي قيام و دهم فروردين شهر يزد) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات شهر ايراني اسلامي

تعداد صفحات :20

فراغت، از نیازهای فطری انسان و فضای شهری فراغتی، بستر مجموعه مشغولیت های آزادانه و توام با لذت مردم در زمان فراغت در شهرهاست كه متاسفانه در شهرهای ایرانی چنان كه باید بروز نیافته است؛ زیرا كالبد، عملكرد و معنای فضاهای شهری بالفعل و بالقوه نه تنها با انتظارات عام از فضاهای فراغتی بلكه با ویژگی های موثر بوم اعم از طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری نیز سازگار نیست. لذا فضاهای فراغتی، فضاهای كم رونقی هستند كه شهروندان در آن احساس بی هویتی، عدم حس تعلق و لذت می نمایند و فراغت واقعی را تجربه نمی كنند. از این رو اساس مقاله، چیستی فضای شهری فراغتی و چگونگی طراحی بوم محور آن، متناسب با بومِ طبیعی و انسانی و تدوین اصول طراحی این فضاها است، با این هدف كه كیفیت، سرزندگی و سازندگی مورد انتظار برای فعالیت های اختیاری و اجتماعی شهروندان و كسب لذت از اوقات فراغت برآورده گردد. لذا با اذعان به نقش طراحی شهری و شناسایی ویژگی های فضای شهری فراغتی و طراحی بوم گرایانه به طور عام به روش تحلیل محتوا و آگاهی از ویژگی بوم فراگیر ایران، شهرها و شهروندان ایرانی به روش توصیفی، اصول و معیارهایی، به عنوان راهنمای طراحی فضاهای شهری فراغتی در ایران به طور خاص، ارائه گردید. در ادامه، پژوهش با استفاده از روش های پیمایشی و مقایسه ای و با هدف تحلیل شاخص های موثر بر سرزندگی فضاهای فراغتی و مقایسه این شاخص ها در خیابان قیام و دهم فروردین در شهر یزد به انجام رسید. نتایج این بررسی نشان می دهد خیابان قیام نسبت به خیابان دهم فروردین، به دلیل موقعیت در بافت تاریخی و هم جواری با بازار سنتی شهر از یك طرف و ویژگی های كالبدی، تنوع عملكردی و حضورپذیری اش از طرف دیگر، شرایط مناسب تری برای گذران اوقات فراغت شهروندان به وجود آورده است. هر چند نتایج این پژوهش حكایت از آن دارد كه حتی خیابان قیام نیز دربرگیرنده ویژگی هایی است كه برای حضور مستمرتر و هدفمندتر شهروندان نیازمند اتخاذ رویكردهایی متفاوت و كاراتر بر اساس ویژگی های فرهنگی، بومی و محلی شهر یزد است.
كلید واژه: فراغت، فضای شهری، فضای شهری فراغتی، طراحی بوم گرا

لینک کمکی