فایل ورد (word) روايي و پايايي گونه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي جنسي مردان (SQOL-M)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) روايي و پايايي گونه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي جنسي مردان (SQOL-M) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) روايي و پايايي گونه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي جنسي مردان (SQOL-M)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) روايي و پايايي گونه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي جنسي مردان (SQOL-M)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) روايي و پايايي گونه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي جنسي مردان (SQOL-M) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پايش

تعداد صفحات :10

مقدمه: برای ارزیابی تاثیر اختلال عملکرد جنسی مردان در کیفیت زندگی آنها ارزیابی ابزاری روا و پایا لازم است. هدف از تحقیق حاضر تعیین ویژگی های روانسنجی مقیاس کیفیت زندگی جنسی مردان (SQOL-M) بود.روش کار: در این مطالعه مقطعی با استفاده از روش استاندارد نسخه انگلیسی ابزار به فارسی ترجمه شد. روایی پرسشنامه SQOL-M با استفاده از روایی محتوا، روایی سازه، روایی همزمان و مقایسه گروهای شناخته شده تعیین شد. پایایی ابزار با استفاده از همسانی درونی و آزمون مجدد بررسی شد.یافته ها: تحلیل عاملی اکتشافی روایی سازه ابزار را مطلوب ارزیابی کرد. در ارزیابی اعتبار همزمان، یافته ها نشان داد نمره پرسشنامه عملکرد نعوظ (IIEF) و ابعاد آن با نمره پرسشنامه SQOL-M همبستگی دارد. نتایج مقایسه گروههای شناخته شده نشان داد نمره کیفیت زندگی جنسی در افراد فاقد اختلال نعوظ بطور معنی دار از افراد دارای اختلال نعوظ بیشتر است. ارزیابی پایایی نشان داد همسانی درونی و پایایی با استفاده از آزمون مجدد مطلوب بود (به ترتیب آلفای کرونباخ 0.94 و همبستگی درون طبقه ای 0.95).نتیجه گیری: یافته ها نشان داد نسخه فارسی ابزار کیفیت جنسی مردان از نظر ویژگیهای ساختاری مطلوب بوده و ابزاری روا و پایا برای اندازه گیری کیفیت زندگی جنسی مردان است.
كلید واژه: کیفیت زندگی جنسی، مردان، پایایی، روایی، اختلال نعوظ

لینک کمکی