فایل ورد (word) بررسي فراواني ژن هاي مقاومت کينولوني وابسته به پلاسميد در جدايه هاي باليني اشريشيا کلي و گونه هاي کلبسيلا در تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) بررسي فراواني ژن هاي مقاومت کينولوني وابسته به پلاسميد در جدايه هاي باليني اشريشيا کلي و گونه هاي کلبسيلا در تهران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي فراواني ژن هاي مقاومت کينولوني وابسته به پلاسميد در جدايه هاي باليني اشريشيا کلي و گونه هاي کلبسيلا در تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي فراواني ژن هاي مقاومت کينولوني وابسته به پلاسميد در جدايه هاي باليني اشريشيا کلي و گونه هاي کلبسيلا در تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي فراواني ژن هاي مقاومت کينولوني وابسته به پلاسميد در جدايه هاي باليني اشريشيا کلي و گونه هاي کلبسيلا در تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دنياي ميكروب ها

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: حضور ژن های پلاسمیدی qnr در باکتری ها عامل اصلی ایجاد مقاومت در برابر کینولون ها به شمار می آید. این مطالعه با هدف ارزیابی حضور ژن های qnr وابسته به پلاسمید و ژن های مقاوم aac (6) -Ib-cr در جدایه های بالینی اشریشیاکلی و کلبسیلا جداسازی شده از تهران انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی تعداد 132 جدایه اشریشیاکلی و 988 جدایه کلبسیلا از بیماران مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله طالقانی تهران جمع آوری گردید. مقاومت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش کربی-بائر و معیار CLSII انجام شد. پس از استخراج ژنوم، به منظور تکثیر ژن های qnr و aac (6) -Ib-cr از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) استفاده گردید.یافته ها: در مجموع 47.72 درصد از جدایه های اشریشیا کلی نسبت به آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین و 62.12 درصد نسبت به نالیدیکسیک اسید مقاوم بودند. همچنین 38.77 درصد از جدایه های کلبسیلا در برابر سیپروفلوکساسین و 51.02 درصد نسبت به نالیدیکسیک اسید مقاوم بودند. در مطالعه حاضر شیوع ژن های aac (6) -lb-cr، qnrA، qnrB و qnrS در جدایه های اشریشیا کلی به ترتیب 30.18، 37.73، 67.92 و 33.96 درصد و در کلبسیلا به ترتیب 31.42، 22.85، 68.57 و 31.42 درصد گزارش شد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان دهنده فراوانی نسبتا بالای ژن های qnr در جدایه های اشریشیاکلی و کلبسیلا مقاوم به سیپروفلوکساسین در شهر تهران بود.
كلید واژه: اشریشیا کلی، کلبسیلا، ژن های qnr، ژن aac (6) -Ib-cr

لینک کمکی