فایل ورد (word) اثربخشي آموزش فرزندپروري ذهن آگاهانه بر مشکلات رفتاري کودک و استرس والدگري مادران داراي فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) اثربخشي آموزش فرزندپروري ذهن آگاهانه بر مشکلات رفتاري کودک و استرس والدگري مادران داراي فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثربخشي آموزش فرزندپروري ذهن آگاهانه بر مشکلات رفتاري کودک و استرس والدگري مادران داراي فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثربخشي آموزش فرزندپروري ذهن آگاهانه بر مشکلات رفتاري کودک و استرس والدگري مادران داراي فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثربخشي آموزش فرزندپروري ذهن آگاهانه بر مشکلات رفتاري کودک و استرس والدگري مادران داراي فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :13

این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه بر مشکلات رفتاری کودک، استرس والدگری والدین دارای کودک مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی شهر اصفهان اجرا گردید. روش پژوهش، از نوع نیمه تجربی است و از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری همه مادران دارای کودک 13-6 ساله مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی مراجعه کننده به درمانگاهها و مراکز مشاوره شهر اصفهان در تابستان و پاییز 1394 بودند که از بین آنها 20 مادر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (هر گروه 10 نفر).، ابزارهای پژوهش شامل سیاهه رفتاری کودکان (آخنباخ، (1991 پرسشنامه های استرس والدگری (آبیدین و سولیس، 1991) بود. آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه به شیوه گروهی در 8 جلسه 90 دقیقه ای، هفته ای یک بار بر گروه آزمایش اجرا شد. گروه گواه در طی این مدت هیچ آموزشی دریافت نکرد. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره، حاکی از کاهش میانگین نمرات مشکلات درونی، بیرونی کودک و استرس والدگری در قلمرو والد و کودک در مرحله پس آزمون و پایداری این اثر در مرحله پیگیری بود.(p<0.05) یافته های این پژوهش از کاربرد روش. آموزشی فرزندپروری ذهن آگاهانه در کنار درمان های دارویی به منظور کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی و استرس والدگری مادران آنها حمایت می کند.
كلید واژه: مشکلات رفتاری کودکان، استرس والدگری، فرزندپروری ذهن آگاهانه، اختلال نقص توجه بیش فعالی

لینک کمکی