فایل ورد (word) تاثير محلول پاشي اسيد آسکوربيک بر برخي ويژگي هاي کيفي و بهبود رنگ گيري ميوه سيب رقم رد اسپار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير محلول پاشي اسيد آسکوربيک بر برخي ويژگي هاي کيفي و بهبود رنگ گيري ميوه سيب رقم رد اسپار دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير محلول پاشي اسيد آسکوربيک بر برخي ويژگي هاي کيفي و بهبود رنگ گيري ميوه سيب رقم رد اسپار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير محلول پاشي اسيد آسکوربيک بر برخي ويژگي هاي کيفي و بهبود رنگ گيري ميوه سيب رقم رد اسپار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير محلول پاشي اسيد آسکوربيک بر برخي ويژگي هاي کيفي و بهبود رنگ گيري ميوه سيب رقم رد اسپار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي)

تعداد صفحات :17

در آزمایش حاضر اثر محلول پاشی با غلظت های 0، 200 و 400 میلی گرم در لیتر اسید آسکوربیک، در طول فصل تابستان بر برخی خصوصیات کیفی و بهبود رنگ گیری میوه سیب رقم رد اسپار مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار (هر تکرار شامل یک درخت) انجام شد. نتایج نشان داد محلول پاشی با غلظت 200 میلی گرم در لیتر اسید آسکوربیک به طور معنی داری میزان مواد جامد محلول کل میوه و آنتوسیانین را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. میزان اسیدیته قابل تیتراسیون (TA)، ویتامین ث، آنتی اکسیدان کل، فلاونوئیدهای کل و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) با افزایش غلظت اسید آسکوربیک افزایش معنی داری داشت ولی pH آب میوه به طور معنی داری کاهش پیدا کرد. نتایج نشان داد محلول پاشی با اسید آسکوربیک احتمالا به دلیل افزایش میزان مواد جامد محلول به عنوان سوبسترای اصلی در مسیر ساخت آنتوسیانین و افزایش میزان فعالیت آنزیم PAL به عنوان کلیدی ترین آنزیم درگیر در مسیر ساخت فلاونوئیدها از جمله آنتوسیانین، باعث بهبود خصوصیات کیفی و رنگ گیری میوه سیب رقم رد اسپار می گردد.
كلید واژه: آنزیم، ترکیبات آنتی اکسیدانی، کیفیت، میوه سیب

لینک کمکی