فایل ورد (word) ارزيابي سميت عصبي و استرس اکسيداتيو ناشي از کروم (VI) در سلول هاي PC12

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي سميت عصبي و استرس اکسيداتيو ناشي از کروم (VI) در سلول هاي PC12 دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي سميت عصبي و استرس اکسيداتيو ناشي از کروم (VI) در سلول هاي PC12  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي سميت عصبي و استرس اکسيداتيو ناشي از کروم (VI) در سلول هاي PC12،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي سميت عصبي و استرس اکسيداتيو ناشي از کروم (VI) در سلول هاي PC12 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس)

تعداد صفحات :14

هدف: ترکیبات کروم شش ظرفیتی [cr(VI)] از جمله آلوده کننده های محیط زیست است که از طریق فعالیت های صنعتی ایجاد می شود. مطالعات متعددی در رابطه با آثار مضرر کروم VI بر اندام های مختلف انجام گرفته است اما درباره سمیت عصبی آن اطلاعات کمی وجود دارد. هدف از این تحقیق بررسی سمیت عصبی کروم VI بر سلول های PC12 است.مواد و روش ها: سلول های PC12 بر اساس روش استاندارد کشت داده شدند و با غلظت های مختلف پتاسیم دی کرومات (1-100 میکرومولار) به مدت 24، 48 و 72 ساعت مواجه شدند، بعد از مواجهه بقای سلول ها به وسیله روش MTT ارزیابی شد. علاوه بر این، میزان گونه های فعال اکسیژن و پراکسیداسیون لیپید نیز ارزیابی شد.نتایج: پتاسیم دی کرومات به طور معنی داری باعث مرگ سلول های PC12 شد. IC50 محاسبه شده برای سمیت کروم 22.01، 1.88 و 1.85 میکرومولار به ترتیب برای زمان های 24، 48 و 72 ساعت بود که در بین زمان 24 با بقیه زمان ها دارای اختلاف معنی داری است (P<0.05). میزان تولید گونه های فعال اکسیژن و همچنین پراکسیداسیون لیپید، در گروه های تیمار شده با کروم VI نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داده است (P<0.05).نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که کروم VI به صورت وابسته به دوز و زمان باعث ایجاد سمیت سلولی در سلول های PC12 می شود که بیانگر سمیت عصبی این ترکیب است. مکانیسم سمیت عصبی ایجاد شده به وسیله کروم VI به طور کامل مشخص نیست، اما افزایش گونه های فعال اکسیژن و پراکسیداسیون لیپید در گروه های مواجه شده با کروم VI نشان دهنده امکان درگیر بودن استرس اکسیداتیو در سمیت عصبی کروم VI است.
كلید واژه: کروم VI، سمیت عصبی، استرس اکسیداتیو

لینک کمکی