فایل ورد (word) بررسي اثر رجحان پاسخ خواهي اجتماعي بر پاسخ گويي در مديريت عمومي نوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثر رجحان پاسخ خواهي اجتماعي بر پاسخ گويي در مديريت عمومي نوين دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثر رجحان پاسخ خواهي اجتماعي بر پاسخ گويي در مديريت عمومي نوين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثر رجحان پاسخ خواهي اجتماعي بر پاسخ گويي در مديريت عمومي نوين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثر رجحان پاسخ خواهي اجتماعي بر پاسخ گويي در مديريت عمومي نوين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حسابداري سلامت

تعداد صفحات :24

مقدمه: اهمیت پاسخ گویی در مدیریت عمومی نوین، موضوعی غیرقابل انکار است اما تا پاسخ خواهی و در مفهوم دقیق تر جرأت پاسخ خواهی در فرد وجود نداشته باشد، پاسخ گویی به وجود نیامده و در نتیجه شفافیت حاصل نمی شود. لذا، می توان نتیجه گرفت که پاسخ خواهی بر پاسخ گویی ارجحیت دارد. هدف این پژوهش بررسی رجحان پاسخ خواهی اجتماعی بر پاسخ گویی در مدیریت عمومی نوین است.روش پژوهش: این مطالعه از نوع پیمایشی - کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل افرادی است که بیشتر با ادارات و سازمان های دولتی در ارتباط بوده اند و نمونه پژوهش شامل 373 نفر از این افراد است. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسش نامه است و برای تحلیل نتایج، پس از بررسی نرمال بودن داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 22، در قالب 5 فرضیه از آزمون پارامتریک t تک نمونه ای استفاده شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که داشتن اعتقادات مذهبی، اعتقادات خرافی و اعتماد به دولت و قانون بر رجحان پاسخ خواهی اجتماعی بر پاسخ گویی موثر بوده اما خودباوری و تلاش برای احقاق حق بر رجحان پاسخ خواهی اجتماعی بر پاسخ گویی اثرگذار نیست. هم چنین، یافته های پژوهش نشان داد که در رجحان پاسخ خواهی اجتماعی بر پاسخ گویی، اعتقادات مذهبی و امر به معروف و نهی از منکر، اعتقادات خرافی و اعتماد به دولت و قانون در احقاق حق در حد متوسط تاثیر داشته و اعتماد به نفس، تلاش برای احقاق حق و آشنایی با روش های احقاق حق کم تر از میانگین تاثیر دارد.نتیجه گیری: در جامعه باید مواردی مانند اعتقادات مذهبی، خودباوری، اعتماد به دولت و تلاش برای احقاق حق تقویت شده و با برنامه ریزی برای کاهش سطح اعتقادات خرافی مسیر پاسخ خواهی هموار شود زیرا این مهم اثر قابل توجهی بر پاسخ گویی و شفافیت مالی خواهد داشت.
كلید واژه: پاسخ خواهی، پاسخ گویی، حسابداری دولتی، مدیریت عمومی نوین

لینک کمکی