فایل ورد (word) بررسي ويژگي هاي شخصيتي مديران با سبک رهبري آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي ويژگي هاي شخصيتي مديران با سبک رهبري آنها دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي ويژگي هاي شخصيتي مديران با سبک رهبري آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي ويژگي هاي شخصيتي مديران با سبک رهبري آنها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي ويژگي هاي شخصيتي مديران با سبک رهبري آنها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت پرستاري

تعداد صفحات :12

مقدمه: محیط سازمان ایجاب می کند که مدیران در هر زمان سبک رهبری مناسب را با شرایط موجود و تیپ شخصیتی خود و زیر دستان انتخاب نمایند تا موجب افزایش بهره وری و اثر بخشی سازمان گردد.هدف: این مطالعه به تحلیل رابطه بین سبک رهبری و ویژگی شخصیتی مدیران پرستاری مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان پرداخته است.روش: در این مطالعه همبستگی 90 مدیر پرستاری (مترون، سوپروایزران وسرپرستاران) مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در سال 1393 با روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 12 سوالی «توصیف اثربخشی و انعطاف پذیری LEAD» و پرسشنامه 60 سوالی «ویژگی شخصیتی نئو» بودند. ابزار ها استاندارد بوده و پایایی انها بترتیب (r=0.92 و r=0.68) و به صورت خودگزارشی تکمیل گردیدند. داده ها با استفاده از برنامه 16SPSS و آمار توصیفی و آزمون های استنباطی کای دو، آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند (a<0.05).یافته ها: سبک رهبری غالب واحدهای مورد مطالعه سبک رهبری توجیهی (%2.52) بود. همچنین بین ویژگی های شخصیتی برون- درون گرایی و سبک رهبری ارتباط معنی داری وجود داشت (p=0.030) ولی بین ویژگی های شخصیتی روان آزرده گرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و وجدانی بودن و سبک رهبری ارتباط معنی داری وجود ندارد. (p>0.05)نتیجه گیری: میتوان با توجه به نوع ویژگی های شخصیت مدیران (برون گرایی) انها را برای بکارگیری سبک مشارکتی آماده نمود.
كلید واژه: سبک رهبری، مدیران پرستاری، ویژگی های شخصیتی

لینک کمکی