فایل ورد (word) اثر تنش خشکي و اسيد ساليسيليک بر عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي لوبيا قرمز (.Phaseolus vulgaris L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر تنش خشکي و اسيد ساليسيليک بر عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي لوبيا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر تنش خشکي و اسيد ساليسيليک بر عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي لوبيا قرمز (.Phaseolus vulgaris L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر تنش خشکي و اسيد ساليسيليک بر عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي لوبيا قرمز (.Phaseolus vulgaris L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر تنش خشکي و اسيد ساليسيليک بر عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي لوبيا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : به زراعي كشاورزي (مجله كشاورزي پرديس ابوريحان)

تعداد صفحات :18

به منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیا قرمز در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا (همدان)، در سال زراعی 1388 انجام گرفت. در کرت اصلی، سطوح تنش خشکی (تنش در مرحله رویشی، تنش در مرحله زایشی و بدون تنش) و ژنوتیپ (رقم ’اختر‘، لاین ‘D81083’ و لاین ‘KS31169’) به صورت فاکتوریل قرار گرفت و محلول پاشی با اسید سالیسیلیک (غلظت های صفر، 0.5 و 1 میلی مولار) در کرت های فرعی در نظر گرفته شد. تیمارهای مورد بررسی اثر معناداری بر تعداد، ارتفاع، ساقه فرعی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صددانه، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه و شاخص برداشت لوبیا قرمز داشت. اعمال تنش رویشی و زایشی سبب کاهش معنادار عملکرد دانه شد. مصرف اسید سالیسیلیک موجب بهبود رشد و عملکرد لوبیا شد، به طوری که در لاین ‘D81083’ محلول پاشی سبب افزایش عملکرد دانه به میزان 17.2 درصد در تنش رویشی و 16.8 درصد در تنش زایشی شد. چنین روندی در عملکرد بیولوژیکی هم مشاهده شد. به طور کلی، در بین سه واریته لاین ‘D81083’ و رقم ’اختر‘ عملکرد دانه و شاخص برداشت بیشتری نسبت به لاین ‘KS31169’ در تیمارهای مختلف تنش خشکی داشتند. محلو ل پاشی اسید سالیسیلیک افزون بر بهبود رشد و عملکرد در شرایط بدون تنش، به منظور تعدیل تنش خشکی به خصوص در مراحل رویشی رشد گیاه توصیه می شود.
كلید واژه: عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، لوبیا قرمز، واریته

لینک کمکی