فایل ورد (word) نقش باورهاي هوشي و جهت گيري اهداف پيشرفت در پيش بيني اهمال کاري تحصيلي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نقش باورهاي هوشي و جهت گيري اهداف پيشرفت در پيش بيني اهمال کاري تحصيلي دانشجويان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش باورهاي هوشي و جهت گيري اهداف پيشرفت در پيش بيني اهمال کاري تحصيلي دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش باورهاي هوشي و جهت گيري اهداف پيشرفت در پيش بيني اهمال کاري تحصيلي دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش باورهاي هوشي و جهت گيري اهداف پيشرفت در پيش بيني اهمال کاري تحصيلي دانشجويان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توسعه ي آموزش جندي شاپور

تعداد صفحات :12

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش مولفه های نظریه شناختی-اجتماعی دوئک (باورهای هوشی و اهداف پیشرفت) در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان به روش توصیفی-همبستگی انجام شد. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 375 نفر (175 زن و 250 مرد) از دانشجویان رشته های علوم انسانی، فنی-مهندسی و علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول انتخاب شدند و پرسش نامه های اهمال کاری (لی 1986)، نظریه ضمنی هوش (عبدالفتاح و ییتس 2006) و پرسشنامه هدف پیشرفت (الیوت و مک گریگور 2001) را تکمیل کردند. یافته ها نشان داد که بین اهمال کاری تحصیلی با باورهای ذاتی به هوش و اهداف عملکرد-گرایش و عملکرد-اجتناب رابطه مثبت و معنادار و بین اهمال کاری با باورهای افزایشی به هوش و اهداف تسلط-گرایش رابطه منفی و معنادار وجود دارد (P<0.01). نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که اهداف تسلط-گرایش و عملکرد-گرایش و باور افزایشی به هوش، توانستند به طور معنادار متغیر اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی کنند.
كلید واژه: اهمال کاری، باورهای هوشی، اهداف پیشرفت

لینک کمکی