فایل ورد (word) بررسي فراواني، موقعيت و ابعاد سپتاهاي سينوس ماگزيلاري بر روي تصاوير سي تي اسكن با اشعه مخروطي افراد بالغ در شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي فراواني، موقعيت و ابعاد سپتاهاي سينوس ماگزيلاري بر روي تصاوير سي تي اسكن با اشعه مخروطي افراد بالغ در شهر اصفهان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي فراواني، موقعيت و ابعاد سپتاهاي سينوس ماگزيلاري بر روي تصاوير سي تي اسكن با اشعه مخروطي افراد بالغ در شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي فراواني، موقعيت و ابعاد سپتاهاي سينوس ماگزيلاري بر روي تصاوير سي تي اسكن با اشعه مخروطي افراد بالغ در شهر اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي فراواني، موقعيت و ابعاد سپتاهاي سينوس ماگزيلاري بر روي تصاوير سي تي اسكن با اشعه مخروطي افراد بالغ در شهر اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان

تعداد صفحات :13

مقدمه: وجود سپتاهای سینوس ماگزیلاری یكی از مشكلات مهم در فرایند سینوس لیفت و افزایش سوراخ شدن (Perforation) غشای سینوس است. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی، موقعیت و ابعاد سپتاهای سینوس ماگزیلاری بر روی تصاویر Cone Beam Computed Tomography (CBCT) افراد بالغ بود.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، تصاویر CBCT از 75 بیمار بالای 18 سال مورد بررسی قرار گرفت سپس فراوانی، محل و ابعاد سپتاهای سینوس ماگزیلاری بررسی شد. 75 بیمار در سه گروه 25 نفری بر حسب تعداد دندان ها تقسیم شدند: بی دندانی كامل خلفی، بی دندانی پارسیل خلفی و افراد با سیستم دندانی كامل خلفی. تصاویر از لحاظ موقعیت، سپتاها در سه ناحیه بررسی شدند: ناحیه قدامی (منطقه پره مولرها)، میانی (دیستال پره مولر دوم تا دیستال مولر دوم) و خلفی (دیستال مولر دوم). طی این مطالعه محل و ابعاد سپتا در نرم افزار Ondemand 3D مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های واریانس، مجذور كای، مك نمار و كروسكال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (a=0.05)یافته ها: در تصاویر CBCT از 150 سینوس ماگزیلاری، 86 سپتا (57.3%) دیده شد. بیشتر سپتاها (53%) در منطقه میانی سینوس ماگزیلاری وجود داشتند. فراوانی سپتاهای سینوس در افراد بی دندانی كامل خلفی (30%)، در افراد بی دندان پارسیل خلفی (37%) و در افراد با سیستم دندانی كامل خلفی (33%) بود كه اختلاف معنی داری بین سه گروه مورد مطالعه وجود نداشت (p value=0.37)همچنین میانگین ارتفاع سپتا بطور كلی (5.9±3.6) میلی متر گزارش شد.نتیجه گیری: بیشتر سپتاها در ناحیه میانی سینوس بودند ولی بین سه گروه دندانی اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت، از آنجایی كه تنوعات وسیع آناتومیك در فراوانی، سایز، موقعیت و مورفولوژی سپتای سینوس وجود داشت لذا هنگام سینوس لیفت تصویربرداری CBCT مفید خواهد بود.
كلید واژه: سپتا، سینوس ماگزیلاری، سی تی اسكن با اشعه مخروطی

لینک کمکی