فایل ورد (word) بررسي آگاهي، دانش و نگرش دندان پزشكان شهر اصفهان در مورد كاربرد سلول هاي بنيادي دنداني در دندان پزشكي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي آگاهي، دانش و نگرش دندان پزشكان شهر اصفهان در مورد كاربرد سلول هاي بنيادي دنداني در دندان پزشكي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي آگاهي، دانش و نگرش دندان پزشكان شهر اصفهان در مورد كاربرد سلول هاي بنيادي دنداني در دندان پزشكي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي آگاهي، دانش و نگرش دندان پزشكان شهر اصفهان در مورد كاربرد سلول هاي بنيادي دنداني در دندان پزشكي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي آگاهي، دانش و نگرش دندان پزشكان شهر اصفهان در مورد كاربرد سلول هاي بنيادي دنداني در دندان پزشكي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان

تعداد صفحات :16

مقدمه: سلول های بنیادی كه توانایی خودتكثیری و تمایز به حداقل دو نوع مختلف سلولی را دارند، می توانند در درمان بسیاری از بیماری ها نقش مهمی را ایفا كنند. هدف از این طرح، فایل ورد (word) بررسي آگاهي، دانش و نگرش دندان پزشكان شهر اصفهان در مورد كاربرد سلول هاي بنيادي دنداني در دندان پزشكي بود.مواد و روش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی- مقطعی بوده كه بر اساس طراحی یك پرسش نامه ساختاریافته ای خودایفا با سوالات بسته در بین 391 نفر دندان پزشك عمومی و متخصص شهر اصفهان انجام گرفت. داده های به دست آمده با آزمون های اسپیرمن، تی تست و مجذور كای آنالیز و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (a=0.05)یافته ها: نمونه كلی پژوهش شامل 391 دندان پزشك عمومی و متخصص شاغل در شهر اصفهان بود. از این تعداد 245 نفر دندان پزشك عمومی و 63 نفر متخصص با مفهوم كلی واژه «سلول بنیادی» آشنایی داشتند. میانگین سن در كل پژوهش فوق 41 سال بود. ازمیان دندان پزشكان (22.2%) سابقه ی كار كمتر از 5 سال و (27.1%) بین 5 تا 10 سال و (50.8%) بیشتر از 10 سال داشتند. میانگین نمره كل آگاهی 3.92، دانش 2.63، نگرش 38.6 بود. ارتباط بین میانگین نمره آگاهی، دانش و نگرش نسبت به یكدیگر نشان داد كه بین آگاهی و دانش ارتباط مستقیم و معنی داری مشاهده شد (r=0.608 p value<0.001) اما بین آگاهی و نگرش ارتباط معنی دار وجود نداشت (r=0.608 p value<0.001) و بین دانش و نگرش نیز ارتباط معنی داری یافت نشد(r=0.055 p value=0.332) نتیجه گیری: داده های به دست آمده مشخص ساخت كه با وجود آگاهی و نگرش مثبت نسبتا بالا، دانش در مورد كاربرد سلول های بنیادی ضعیف است.
كلید واژه: آگاهی، دانش، نگرش، دندان پزشك، سلول های بنیادی

لینک کمکی