فایل ورد (word) نقش نگرش پولي در خريد وسواسي جوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نقش نگرش پولي در خريد وسواسي جوانان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش نگرش پولي در خريد وسواسي جوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش نگرش پولي در خريد وسواسي جوانان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش نگرش پولي در خريد وسواسي جوانان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني)

تعداد صفحات :24

خرید وسواسی جنبه تاریک رفتار مصرف کننده نامیده می شود، زیرا شامل پیامدهای بلند مدتی مانند بدهی، افسردگی و دعواهای خانوادگی است. مطالعات نشان داده اند که خرید وسواسی توسط نگرش پولی تحت تاثیر قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نگرش پولی بر خرید وسواسی جوانان است. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان جوان پاساژهای مدرن یزد و نمونه به دست آمده با استفاده از فرمول کوکران 113 نفر می باشد. داده های گردآوری شده با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزئی و با بهره گیری از نرم افزار PLS و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع پژوهش همبستگی است. نتایج نشان داد که نگرش پولی، ابعاد قدرت- منزلت و اضطراب بر خرید وسواسی تاثیر مثبت و معنادار دارد و ابعاد حفظ زمان و بی اعتمادی بر خرید وسواسی تاثیر منفی و معنادار دارد.
كلید واژه: خرید وسواسی، نگرش پولی، مصرف کنندگان جوان

لینک کمکی