فایل ورد (word) رويکردي متفاوت در ريز مقياس نمايي و پيش يابي اقليمي مولفه دما (مطالعه موردي استان گلستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رويکردي متفاوت در ريز مقياس نمايي و پيش يابي اقليمي مولفه دما (مطالعه موردي استان گلستان) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رويکردي متفاوت در ريز مقياس نمايي و پيش يابي اقليمي مولفه دما (مطالعه موردي استان گلستان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رويکردي متفاوت در ريز مقياس نمايي و پيش يابي اقليمي مولفه دما (مطالعه موردي استان گلستان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رويکردي متفاوت در ريز مقياس نمايي و پيش يابي اقليمي مولفه دما (مطالعه موردي استان گلستان) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله فيزيك زمين و فضا

تعداد صفحات :21

پیش یابی تغییرپذیری زمانی- مکانی متغیرهای اقلیمی در مقیاس محلی و منطقه ای جهت برنامه ریزی های آتی در سراسر جهان، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از یک رویکرد جدید، به پیش یابی و سپس ریزمقیاس نمایی مقادیر مولفه دمایی ایستگاه های هواشناسی استان گلستان برای دوره آماری 1391 تا 1450 بپردازد. در روش پیشنهادی جهت پیش یابی و ریزمقیاس نمایی مولفه دما، از پیش بینی کننده 26 مولفه مدل گردش عمومی جو HadCM 3 برای 15 پیکسل که ابعاد هر پیکسل به میزان 3.75´2.5 درجه است، استفاده شد که بر این اساس تعداد پیش گوکننده ها به 390 مولفه بسط داده شد. در ادامه این تحقیق برای بررسی عملکرد مدل پیشنهادی از 5 ایستگاه شاهد با توجه به شرایط متفاوت توپوگرافی و اقلیمی در سطح استان استفاده شد که نتایج موید اعتبار و تطبیق بالای داده های شبیه سازی شده در مقایسه با داده های مشاهداتی سال های 1350 تا 1390 است. در نهایت خروجی ها نشان داده است که با توجه به تغییرات اقلیمی دهه های آتی، افزایش دما برای اکثر ماه های سال انکارناپذیر بوده است، بگونه ای که در مقایسه بین ماه های مختلف سال نیز این نتیجه استنتاج شد که، پهنه های دمایی استان در ماه های اردیبهشت، مرداد، شهریور و بهمن بر اساس سناریوها و مولفه های مختلف دمایی، بیشینه مساحت را از لحاظ افزایش دما در مقایسه با سایر ماه های سال تجربه خواهند کرد.
كلید واژه: ریز مقیاس نمایی آماری، شبیه سازی، تغییر اقلیم، مدل های گردش عمومی جو

لینک کمکی