فایل ورد (word) بررسي تاثير پيش تيمار پرتودهي گاما بر برخي ويژگي هاي كيفي و رئولوژيكي غده سيب زميني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير پيش تيمار پرتودهي گاما بر برخي ويژگي هاي كيفي و رئولوژيكي غده سيب زميني دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير پيش تيمار پرتودهي گاما بر برخي ويژگي هاي كيفي و رئولوژيكي غده سيب زميني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير پيش تيمار پرتودهي گاما بر برخي ويژگي هاي كيفي و رئولوژيكي غده سيب زميني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير پيش تيمار پرتودهي گاما بر برخي ويژگي هاي كيفي و رئولوژيكي غده سيب زميني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فناوري هاي نوين غذايي

تعداد صفحات :14

پرتودهی از روش های نوین در نگهداری مواد غذایی است. در این پژوهش اثرات دز پرتودهی بر روی نمونه ها، عمر ماندگاری و زمان نگهداری غده های سیب زمینی از طریق آزمون های مختلف بر برخی از ویژگی های كیفی و رئولوژیك غده سیب زمینی بررسی گردید. نمونه ها از فروشگاه سازمان انرژی اتمی خریداری شد و پس از تهیه و قبل از شروع آزمایشات بمدت یك هفته در سردخانه (4 درجه سانتی گراد) نگه داری شدند. به منظور پرتودهی نمونه ها از چشمه كبالت 60 (گاماسل 220) استفاده شد. نمونه ها با دزهای صفر (شاهد)، 2، 5 و 8 كیلوگری پرتودهی و سپس بمدت 150 روز در دو دمای 6 درجه سانتی گراد و محیط (18 درجه سانتی گراد) نگهداری شدند. درصد ماده خشك و درصد نشاسته در نمونه های پرتودهی شده با دز 2 كیلوگری و ذخیره شده در دمای 6 درجه سانتی گراد دارای بیشترین مقدار و به ترتیب 22.01 و 12.09 درصد بود. مقادیر قطر میانگین هندسی و ضریب كرویت با افزایش دز پرتودهی به مقدار 23.27 و 8.39 درصد كاهش یافته و در نمونه های پرتودهی شده با دز 8 كیلوگری دارای كمترین مقادیر به ترتیب 40.12 میلی متر و 76.41 درصد است. همچنین a*، *b، تغییرات رنگ و BI با افزایش دز پرتودهی به به مقدار 2.9، 3.2، 5.13 و 4.97 درصد افزایش و L* به مقدار 2.14 كاهش یافته است. علاوه بر این، با استفاده از آزمون تنش-آسایی نیز مدل سه جزئی ماكسول محاسبه شد و نتایج نشان داد با افزایش دز پرتودهی و دمای نگهداری تنش ریلكسیشن 39.96 درصد كاهش و مدت زمان ریلكسیشن 27 درصد افزایش یافت.
كلید واژه: پرتو گاما، تنش آسایی، خواص فیزیكی، درصد نشاسته، مدل ماكسول

لینک کمکی